Hvor skal vi henvende os?

 

Nyttige sider: familiestyrelsens hjemmeside,

www.personregistrering.dk

 

Ved fødsel

Forældres pligt til at anmelde deres barns fødsel i moderens bopælssogn er bortfaldet. Det tager jordemoderen sig nu af .

Dog skal ugifte par huske at aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten i moderens bopælssogn, senest 14 dage efter fødslen. Attesten findes på www.personregistrering.dk

 

Ved dåb

henvender man sig til præsten ved den kirke, hvor dåben skal foregå

-og ved navngivelse

henvender man sig også til præsten i moderens bopælssogn. Et barn skal have navn, inden det er et halvt år

 

Ved navneændring

Ønsker man nyt navn, også når det er i forbindelse med bryllup, såvel borgerligt som kirkeligt, skal man henvende sig til præsten i ens bopælssogn. Visse navneændringer koster pt. 460 kr.

 

Ved bryllup

henvender man sig til præsten ved den kirke, hvor man ønsker at holde bryllup. En prøvelsesattest skal udstedes af borgmester kontoret i bopælskommunen. Den må kun være 4 mdr. gammel.

 

Ved dødsfald

Dødsfaldet meddeles hurtigst muligt til præsten i det sogn, hvor afdøde boede. Tidspunkt for begravelse eller bisættelse aftales med præsten ved den kirke, man ønsker at benytte. Almindeligvis henvender man sig til en bedemand for at få udfyldt dødsanmeldelsen samt for at få ordnet øvrige praktiske opgaver .

 

Gravsted

Henvendelse om gravsted og evt. vedligeholdelse af gravstedet sker til graver en eller kirkeværgen. Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.

 

Pyntning af kirken

i forbindelse med kirkelige handlinger aftales med graver en