Nyt fra menighedsrådet

Tiden nærmer sig, hvor vi skal sige farvel til vores sognepræst gennem snart 20 år, Hanne Drejer. Menighedsrådet vil gerne rette en dybfølt tak til Hanne for hendes store og helhjertede engagement i kirkens liv og vækst, for sin varme interesse i sognet og dets beboere og ikke mindst for mange vedkommende og fremragende prædikener. Vi ønsker Hanne og Esben et velfortjent og aktivt otium i Middelfart og i sommerhuset på Langeland.
At sige farvel til Hanne betyder også, at vi skal sige goddag til en ny sognepræst. Denne procedure er vi godt i gang med. Stillingen har været slået op, og menighedsrådet har modtaget 7 ansøgninger. Biskoppen og provsten er med til at udvælge et antal ansøgere til en prøveprædiken. Efterfølgende vil menighedsrådet have en samtale med ansøgeren, og det hele afgøres ved et indstillingsmøde den 1. juni.
Menighedsrådet har i samarbejde med Nørre Aaby og De4kirker ansat en kordegn. Stillingen er i første omgang en vikarstilling og tidsbegrænset til et år.
I anledning af Lutheråret har børnene plantet æbletræer, se andetsteds.
Sommersæsonen på kirkegården er begyndt, og derfor er Karsten vendt tilbage for at hjælpe med at holde ukrudtet væk og hækkene klippet. Det er altid en fornøjelse at gå en tur rundt på kirkegården, og der skal lyde en stor ros til hele personalet på kirkegården for flot arbejde.
I kirken har vi også stor grund til at glæde os over Karens og Anders’ engagement. Vores nye præst vil møde et dygtigt og samarbejdsvilligt team, og det kan vi kun være stolte af.

Marion Strandgaard