Orgelet i Asperup kirke

Orglet i Asperup kirke har været ombygget i flere omgange. Det første orgel blev sat op i 1908. Det er blevet ombygget og udvidet i 1926 og 1935. Og senest i 2004 hvor kun facaden, de gamle piber og en del af spillebordet blev genanvendt. Ved ombygningen blev spillebordet flyttet ned i kirken og det blev ændret fra pneu matisk til mekanisk. Det er blev også tilføjet en ekstra stemme. Arbejdet blev udført af Gunnar Husteds orgelbyggeri.

Orglets opbygning er nu:

15 stemmer

2 manualer (C-g´´´)

pedal (C-f´)

Detaljeret specifikationer

HV: Principal 8´, Rørfløjte 8´, Oktav 4´, Spidsfløjte 4´, Quint 2 2/3´, Oktav 2´, Mixtur V-III

SV: Gedakt 8´, Quintatön 8´, Traversfløjte 4´, Nasard 2 2/3´, Principal 2´, Trompet 8´, Tremulant

Pedal: Subbas 16´, Gedakt 8´

Svelle for svelleværk

H+S, P+H, P+H

1 frikombination, Tutti, afstiller for HV Quint 2 2/3´, Oktav 2´ og Mixtur

Elektrisk registratursystem

Orglets historie i korte træk

Asperup Kirkes første orgel: 1908 bygget af gårdejer og instrumentmager Hans Jørgen Hansen, Roerslev Margaard

Vindlade og disp. ukendt (formentlig mekanisk kegleladeorgel med disp.: 1 manual med 6 stemmer (Formentlig Bordun 16', Principal 8', Dolce 8', Gedakt 8', Oktav 4', Fløjte 4' og Pedal: Formentlig Subbas 16').

Roerslev Margaard Roerslev Margaard

Ombygget 1926 af Th. Frobenius, hvis tilbygning lignede et rygpositiv.

I 1935 ombyggede og udvidede Frobenius orglet til et pneu matisk orgel med 2 manualer, 14 stemmer og pedal med genanvendelse af piber fra det gamle orgel. (Litt.: Sognebladet Asperup Roerslev, 24. årgang, juli 2004, nr. 3, side 5-8, Grethe Marcussen: De to første orgler i Asperup).

2004 ombygget til ovenstående beskrivelse

Billeder fra seneste ombygning.

Artikel fra Sognebladet om de første orgler og brugen af orgler.

Artikel fra Sognebladet i forbindelse med afslutning og ibrugtagelse af det nyrenoverede orgel.

Artikel fra Sognebladet om ændring af orgelfacaden i gennem tiden.

Kopi af godkendelseserklæringen ved seneste ombygning.

Organister ved Asperup kirke.