Dåb / Fødsel

Ved fødsel

Forældres pligt til at anmelde deres barns fødsel i moderens bopælssogn er bortfaldet. Det tager jordemoderen sig nu af .

Dog skal ugifte par huske at aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten i moderens bopælssogn, senest 14 dage efter fødslen. Attesten findes på www.personregistrering.dk

Ved dåb

henvender man sig til præsten ved den kirke, hvor dåben skal foregå

-og ved navngivelse

henvender man sig også til præsten i moderens bopælssogn. Et barn skal have navn, inden det er et halvt år