Kirkegårdene i Asperup og Roerslev


Kirkegårde passes af et fælles hold gravere.

De kan kontaktes på tlf. 6342 7041 mobil 2139 5716

eller mail graver@asperuproerslevkirker.dk

Kirkegårdene i Asperup og Roerslev