Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald

Dødsfaldet meddeles hurtigst muligt til præsten i det sogn, hvor afdøde boede. Tidspunkt for begravelse eller bisættelse aftales med præsten ved den kirke, man ønsker at benytte. Almindeligvis henvender man sig til en bedemand for at få udfyldt dødsanmeldelsen samt for at få ordnet øvrige praktiske opgaver .

Gravsted

Henvendelse om gravsted og evt. vedligeholdelse af gravstedet sker til graver en eller kirkeværgen. Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.