Vielse

Ved bryllup:

Når man ønsker at blive viet og evt. har fundet en dato, så henvender man sig til præsten ved den kirke, hvor man ønsker at holde bryllup.
Præsten beder om cpr.numre på både bruden og gommen, og vielsen indtastes i den digitale kirkebog samt i kirkens kalender.

Som brudepar skal man anmode sin bopælskommune om en prøvelsesattest. Attesten må max. være 4 mdr. gammel. Attesten sendes til e-boks og kan videresendes til præsten derfra.
Brudeparret vælger to vidner til vielsen. Navne og adresser på vidnerne indtastes i kirkebogen.

Præst og brudepar aftaler en dato for vielsessamtalen, hvor alt det praktiske i forbindelse med vielsen aftales.